Flere ulykker med bare én bil

Antall skademeldinger knyttet til ulykker der bare én bil er involvert, økte med 11 prosent fra 2007 til 2008, viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).