- Barn i lesbiske familier psykisk sunnere

Barn fra familier med lesbiske foreldre har lavere risiko for å få psykiske problemer enn barn som vokser opp i heterofile familier, kan ny dansk forskning tyde på.