Stat og kirke skilles neppe neste år

Lav deltakelse i kirkevalgene kan føre til at grunnlovsendringene som skal løsne båndene mellom kirke og stat, ikke blir gjennomført neste år.