DnB NOR og Terra-kommunene i retten til høsten

DnB NORs milliardsøksmål mot de sju Terra-kommunene kommer opp for Oslo tingrett i november. Det er satt av 25 dager til behandlingen av bankens krav.