Stortingets gullpensjoner fjernes

Utvalget som lager det nye systemet for stortingspensjoner, er enige om hovedtrekkene i den nye ordningen. Gullpensjonene blir borte, men nyordningen får ikke tilbakevirkende kraft.