Åpner for verneplikt for kvinner i neste stortingsperiode