Flere vil ansette enn nedbemanne

Flere bedrifter planlegger nyansettelser framfor oppsigelser i første kvartal 2009. Men troen på en styrket stab er svakere enn på lenge.