Nye må bli gjort kjent med uskrevn regler

Barneombudet mener informasjon er alfa og omega.