Norges dyreliv skal kartlegges

Samtlige dyr— og plantearter i Norge skal kartlegges. Regjeringen setter av 20 millioner kroner til prosjektet på statsbudsjettet.