Arbeidstilsynet stiller LO spørsmål om arbeidsmiljø