Påtalemyndigheten anker krigsforbryterdom

Påtalemyndigheten anker deler av Oslo tingretts dom i krigsforbrytersaken og rettens avgjørelse om at man ikke kan dømme tiltalte etter den nye paragraf 102 i strafferetten om forbrytelser mot menneskeheten.