• www.lockheedmartin.com

Kongsberg skal levere deler til F-35