Mulla Krekar i fengsel inntil videre

Mulla Krekar er løslatt fra varetekt av Oslo tingrett med såkaltoppsettende virkning. Det betyr at Krekar må sitte i fengsel inntillagmannsretten har tatt stilling til Økokrims påkjæring avtingrettens kjennelse om løslatelse.