Som en hjelpeløs, hvit hval

Mens flaggene vaiet på halv stang, ble «Rocknes» slept fra Alvøentil Ågotnes i går. Perfekte forhold og grundig planlegging sørgetfor at slepet gikk uten problemer. Det ble en verdig gravferd.