- Omdisponering av flodbølge-penger er rettsstridig