Spesielt å utsette en Krekar-tiltale enda en gang

Jeg synes det er spesielt av Riksadvokaten enda en gang å utsettespørsmålet om det skal reises tiltale mot mulla Krekar, sierjusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo til NTB.