- Bildrap bør ikke medføre fengsel

— Et øyeblikks uoppmerksomhet i trafikken bør ikke kvalifisere til dom for uaktsomt drap og påfølgende fengselsstraff.