Politiet uten spor i 10 av 18 millionran

200 MILL: 18 ran i Norge mot pengetransporter og tellesentraler har et kjent utbytte på minst 1 millioner kroner per ran. Bare tre av disse ranene har så langt gitt fellende dommer. I ti av ranene står politiet uten spor.