- Mangler retningslinjer for livsforlengende behandling