- Foreldre bør lære de unge bruk av alkohol

Det er bedre at foreldrene lærer ungdommen om alkoholens virkninger, enn at de ikke vet noe som helst om rus, mener professor Fanny Duckert.