-En av de alvorligste utroskapssaker norsk rett har behandlet