- Torgersen-saken kan stå sterkere enn Liland-saken

Torgersen-saken kan faktisk stå sterkere enn Liland-saken og boomerang-sakene, som endte med gjenopptakelse og frifinnelse, mener advokat Cato Schiøtz.