Høyesterett forkastet ankene i likskjendingssaken

Høyesterett har forkastet ankene fra de domfelte og påtalemyndigheten i den såkalte likskjendingssaken i Skien. Dommen fra lagmannsretten blir dermed stående.