Teleutgiftene mangedoblet

Teleutgifter utgjør en stadig større del av husholdningsbudsjettet. Husholdningenes teleutgifter er tre— til seksdoblet de siste seks årene.