- Asylsøkere med avslag skal ikke få sosialhjelp

Personer med endelig avslag på asylsøknaden har ikke rett til økonomisk stønad fra sosialkontoret, fastslår kommunalministeren. Samtidig varsler hun en evaluering av ordningen med at asylsøkerne kastes ut av mottakene.