• Prost Herborg Oline Finnset (55) er den kandidaten som har fått størst tilslutning i avstemningsrundene om ny biskop i Nidaros bispedømme, men Kirkerådet har siste ordet og har tilsidesatt lokale favoritter tidligere. Valget skjer til uken. Finnset anses som en liberal kandidat og ønsker vigsel for likekjønnede par i Kirken. Ole Martin Wold / NTB scanpix

Tre kjemper om biskopkappen i Nidaros

Herborg Oline Finnset er favoritt når Kirkerådet skal velge ny biskop i Nidaros. Men rådet kan ende med å miste sin rett til å utpeke biskoper fremover.