Tre kjemper om biskopkappen i Nidaros

Herborg Oline Finnset er favoritt når Kirkerådet skal velge ny biskop i Nidaros. Men rådet kan ende med å miste sin rett til å utpeke biskoper fremover.

Prost Herborg Oline Finnset (55) er den kandidaten som har fått størst tilslutning i avstemningsrundene om ny biskop i Nidaros bispedømme, men Kirkerådet har siste ordet og har tilsidesatt lokale favoritter tidligere. Valget skjer til uken. Finnset anses som en liberal kandidat og ønsker vigsel for likekjønnede par i Kirken.
 • Birgitte Iversen
 • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Denne uken samler Kirkerådet seg i Trondheim for å velge ny biskop i Nidaros etter Tor Singsaas, som har vært trønderfylkenes biskop de siste åtte årene.

Tre kandidater står igjen etter omfattende avstemningsrunder blant lokale og nasjonale stemmeberettigede tidligere i år:

* Herborg Oline Finnset (55), prost i Strinda prosti i Trondheim.

* Ragnhild Jepsen (47), prost i Nidaros domprosti.

* Nils Åge Aune (51), prost i Sør-Innherad prosti.

Herborg Oline Finnset har fått flest stemmer både lokalt og nasjonalt, men Kirkerådet står fritt til å velge blant de tre kandidatene.

– Både den lokale avstemningen og vurderingene som er gjort av landets biskoper og bispedømmerådet, vil veie tungt, og så har vi foretatt intervjuer av de tre, som også spiller inn. På grunnlag av dette vil vi gjøre en helhetlig vurdering, sier leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, til NTB.

Lokal frustrasjon

Leder av Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum sier rådet har tre sterke kandidater å velge mellom til ny biskop i Nidaros.

Bispevalget i Nidaros kan også bli et av de siste Kirkerådet foretar. Under møtet skal rådet stemme over et forslag om å gå over til en ren valgordning, der kun resultatene fra de lokale og de nasjonale høringsrundene avgjør hvem som blir ny biskop, og ikke som i dag, et eget tilsettingsorgan som har siste ordet.

Raaum sier hun selv ikke har landet på om hun vil stemme for et fortsatt nasjonalt organ eller en ren valgordning.

Forslaget om ny valgordning er først og fremst motivert av et ønske blant mange av kirkens stemmeberettigede om å få større lokal innflytelse over bispeutnevnelsene. Det har vært lokal frustrasjon over at Kirkerådet har tilsidesatt kandidater som har vært ønsket lokalt. Sist under bispevalget i Stavanger tidligere i år, der Kirkerådet valgte Ivar Braut framfor det lokale førstevalget prost Helge Sylfest Gaard.

Raaum sier hovedargumentet for å beholde et nasjonalt tilsettingsorgan er muligheten det gir til å gjøre mer helhetlige vurderinger.

– Et nasjonalt organ kan se ut over den enkelte tilsetting og se de ulike tilsettingene i relasjon til hverandre når det gjelder for eksempel kjønn, teologisk profil eller kompetanse det er behov for i bispemøtet, sier hun.

Herborg Oline Finnset (t.h.) er favoritt til å overta som ny biskop i Nidaros etter Tor Singsaas (t.v.) når Kirkerådet skal velge ny biskop denne uken.

Tre nye biskoper

Både Stavanger, Oslo og Nidaros får nye biskoper i år. I mars ble den konservative Ivar Braut, som ikke vier likekjønnede par, vigslet til biskop i Stavanger. Det skjedde til tross for at den liberale grupperingen Åpen Folkekirke har flertall i Kirkerådet, noe som av flere dels ble tolket som en taktisk manøver for å åpne for mer liberale biskoper i Oslo og Nidaros.

– Vil Kirkerådet søke en type nasjonal balanse mellom konservative og liberale biskoper i disse tre valgene?

– Jeg har ikke lyst til å svare på det på noen måte som antyder hvilken kandidat jeg vil stemme for i Nidaros, men jeg støtter tidligere kirkeminister Gudmund Hernes' (Ap) prinsipp om at alle hovedstrømninger i kirken skal være representert rundt biskopens bord, sier Raaum.

– Når det gjelder de tre kandidatene i Nidaros, så er alle tre positive til vigsel av likekjønnede par, så dette blir uansett ikke et politisk valg, legger hun til.

I Oslo er liberale Sturla Johan Stålsett blant de fem Oslo bispedømmeråd nominerer til biskopvalget i Oslo, som finner sted i september.

Les også

 1. Velkommen, Ivar Braut

 2. Biskopen: - Nærbø kyrkje kan ikke nekte homofil vigsel

Publisert:
 1. Ivar Braut

Mest lest akkurat nå

 1. Unge menn uten førerkort krasjet inn i gjerde på Jåttå

 2. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 3. Magne surfer på en ustabil kobberlinje

 4. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 5. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 6. Staten kan ikke betale for alt