Ap på velgerjakt med skremmeskudd

De gleder seg over litt lysere tider i Rogaland. Men likevel mener Ap-toppene Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre at det er nok å ta tak i.

Hanne Granheim er på vei fra Oslo til Preikestolen. På kaien i Stavanger møtte hun Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, leder og nestleder i Arbeiderpartiet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

På kaikanten i Stavanger sentrum venter Hanne Granheim og Heidi Pettersen fra Oslo på ferga som skal ta dem mot dagens store mål - Preikestolen.

At Jonas Gahr Støre plutselig kommer gående, virker å gi det verdenskjente turmålet kamp om prisen som dagens høydepunkt. Arbeiderpartiets leder er i oljebyen sammen med Hadia Tajik, partiets nestleder og førstekandidat i Rogaland, for å markere at kampen om velgerne til høstens stortingsvalg for alvor er i gang.

– Sørvestlandet har en spesiell betydning for Arbeiderpartiet. Utfordringene har vært store her, men mulighetene er også store, sier Støre.

Framgang og nedgang?

På den stappfulle kafeen har en småbarnsfamilie akkurat pakket sammen og frigjort plass til Arbeiderpartiets leder og nestleder. Nå er målet å øke oppslutningen, slik at dagens tre stortingsrepresentanter blir flere. På Aftenbladets meningsmåling fra mars gikk partiet kraftig fram, og ville fått inn fem representanter med samme oppslutning i valget (30,6 prosent - på en annen måling fikk partiet 25,7 prosent - opp med 8 prosentpoeng fra sist stortingsvalg). En hovedforklaring fant partiet i misnøye med høy arbeidsledighet. Nå er spørsmålet om en litt mindre høy ledighet vil ramme Arbeiderpartiets framgang i oljefylket.

Tvert i mot, mener Hadia Tajik. Hun mener at dagens regjeringspartnere Høyre og Fremskrittspartiet ikke forstår hva som skjer.

– De gleder seg over en liten nedgang i ledigheten, men ser ikke at tallene innen sysselsetting ikke går opp. For det betyr trolig at de ledige går over til andre ting, til sosialhjelp, andre trygdeordninger eller at de studerer istedenfor å jobbe. Vi ser veldig alvorlig på at vi har den laveste sysselsettingen på 20 år, sier hun.

Tall Statistisk sentralbyrå publiserte i slutten av april viser at andelen av befolkningen som er i arbeid, sank fra 70,8 prosent i første kvartal i 2016 til 69,6 prosent i samme periode i 2017.

– 15 prosent av menn i 30-årene jobber ikke. Dette er et tema vi ikke er tilstrekkelige oppmerksomme på, sier Støre.

LES OGSÅ:

Les også

Ap-landsmøtet: Alle skal med, men nokon skal definitivt ned

Les også

April-barometer 2017: Raud-grøn-gult spelerom

Les også

Hareide harselerer med Støre og gjør distriktsopprør mot Erna

Oljepris, oljepris, oljepris

For Tajik er forklaringen nå på at det er en optimisme å spore i regionen, til tross for flere år med vanskelige tider, at det er en kultur her for å få til noe.

– Arbeiderpartiet vil satse på næringer knyttet til hav, energi, kraftforedlende industri, helse og velferdsteknologi. Her er det sterke miljøer i Rogaland. Vi vil bidra til å gjøre disse enda sterkere, sier Tajik.

For henne er et eksempel statlige lånegarantier, hvor bedriftseiere får tilgang til kapital.

– Da kan de satse på en ny fabrikk med nye teknologi, uten for stor risiko. Det vil igjen gi muligheter for nye arbeidsplasser. Vi hører også mange gründere fortelle at det er vanskelig å skaffe seg nødvendig kapital til å lønne folk. Derfor vil vi se på muligheter for å lønne med opsjoner (en rett til å kjøpe aksjer, red. anm.), slik at de ansatte også kan få være med på veksten i selskapet, sier Tajik.

Birgitte Jakobsen, til venstre, og Inger Meland møtte Jonas Gahr Støre i Stavanger lørdag. Arbeiderpartiets førstekandidat i Rogaland, Hadia Tajik, er fotograf.

– Hvor avgjørende er politikken, når en har sett hvor avgjørende oljeprisen er?

– Olje- og gassbransjen er utsatt for konjunkturer, og politikkens rolle er å sørge for at svingningene jevnes ut. Da må man jobbe langsiktig og ansvarlig, og det har ikke dagens regjering gjort. De siste fire årene har de brent av så mye oljepenger at de nå, like før de skal gå av, varsler at det ikke er rom for mer, sier Støre.

Han mener oppgaven nå er både å sørge for å møte oppgangen i oljebransjen når den kommer, og samtidig sørge for omstilling.

– Da må vi ha en aktiv politikk, en kompetansepolitikk. Derfor vil vi komme med en ambisiøs kompetansereform, med partene i arbeidslivet, som sikrer at du får nødvendig opplæring underveis i arbeidslivet, sier Støre.

Bekymringsmeldinger fra oljå

De har fått med seg bekymringsmeldinger fra sentrale tillitsvalgte i oljebransjen. Flere melder om at ansatte ikke har så mye de skulle ha sagt lenger (svekket trepartssamarbeid - ansatte, ledelse og staten) - og at Petroleumstilsynet ikke gjør jobben sin.

– Sittende regjering har endret Arbeidsmiljøloven mot advarsler fra samtlige arbeidstakerorganisasjoner. Når myndighetene gjør dette, gir ikke det bedriftene noen grunn til å praktisere trepartssamarbeidet slik det er ment, med jevnbyrdighet og medeierskap, sier Tajik.

– Og så er det viktig at Arbeidsmiljøloven gir beskyttelse til alle deler av olje- og gassbransjen. Vi har utredet og fremmet et forlag om at loven også skal gjelder for flerbruksskip i oljebransjen. Men det får ikke flertall i Stortinget, hvor det sittende flertall også sier nei til å utrede det. For meg vitner det om Fremskrittspartiet og Høyres defensive og direkte negative holdning til å videre utvikle trygghet på jobb, sier Støre.

Og når det gjelder Petroleumstilsynet, har han fått med seg den uroen.

– Det er et alvorlig tema knyttet til en sektor med stå store verdier og betydelig risiko. Tilsynet må være så sterkt som mulig. Ansvarlig statsråd og regjering må gjøre det som er nødvendig for at tilsynet har både mandat og instruks til å gjøre jobben sin, sier Støre.

LES OGSÅ:

Publisert: