• Scanpix

Trailere sparer på 30 mils omvei

Høye ferje— og bompengetakster på Vestlandet gjør at flere vogntog velger å kjøre flere titalls mil om Oslo. De sparer over 4.000 kroner på omveien fra Ålesund til Stavanger.