Halvparten brukte firmabil privat uten betale skatt

Nesten halvparten av dem som ble kontrollert av Skatt øst, brukte firmabil privat uten å innrapportere det for beskatning.