Riksadvokaten vil slå ned på trusler mot journalister

Stadig flere journalister blir truet på jobb. Nå ber Riksadvokaten politiet prioritere saker som gjelder slike trusler.