• Sjefen for Etterretningstjenesten generalløytnant Kjell Grandhagen avviser at kildearkivet bryter med norsk lov. Scanpix

E-tjenestens sjef: Vi må sikre kildenes troverdighet

Sjefen for Etterretningstjenesten generalløytnant Kjell Grandhagen avviser at kildearkivet bryter med norsk lov.