Eldre liker tilbudet fra hjemmetjenesten

De fleste eldre er stort sett fornøyd med hjemmetjenesten, viser flere undersøkelser.