• Hells Angels-profilen Ove Jørgensen Høyland (nr. 2 fra venstre) nekter for å ha noe med et beslag på 5, 5 kilo metamfetamin å gjøre. Tre sentrale, norske Hells Angels-medlemmer er på kort tid nødt til å forsvare seg i retten i tre omfattende narkotikasaker. De andre HA-medlemmene på bildet har ingenting med disse sakene å gjøre. Meek, Tore

Ber om streng straff for Hells Angels-leder

Aktor ber om ni og et halvt års fengsel Ove Jørgensen Høyland (50), som er tiltalt for å ha stått bak et organisert narkotikanettverk.