Frp: Høy tillit mellom partene

Taushet er et tegn på at det er høy tillit mellom partene i regjeringssonderingene, mener Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik-Olsen.