Bøndene får produsere mer melk

Melkebønder får økt sine kvoter for kumelk med 3 prosent for det kommende kvoteåret.