OUS: Hjernepasientene var informert om risiko

Oslo universitetssykehus opplyser at de 122 pasientene, hvorav to fikk alvorlige hjerneskader, var blitt informert om risikoen ved å delta i forskningsprosjektet.