Presidentskapet vil ikke utsette spesialstyrke-saken

Stortingets presidentskap sier nei til å utsette behandlingen av spesialstyrke-saken, slik et flertall i utenriks— og forsvarskomiteen ba om.