Regionene med egen jernbanerapport

De forskjellige jernbaneforaene i landet kommer innen 1. november i år å legge fram en egen rapport om hvordan jernbanen kan være et virkemiddel for regional utvikling.