Framskynder utrulling av ny strømstyringsteknologi

Regjeringen vil ha raskere utrulling av den nye teknologien som skal gi automatisk strømstyring i elektrisitetsnettene.