Riis-Johansen: - Strømnettet i nord er for dårlig

Høyspentledningen mellom Ofoten og Kvandal kom torsdag i drift igjen, og strømsituasjonen er tilnærmet normal. Olje— og energiministeren er likevel bekymret for nettet i nord.