Tidligere statsråd Arvid Johanson er død

Arvid Johanson, tidligere stortingsmann, statsråd og redaktør i Halden Arbeiderblad, er død, 84 år gammel. Johanson satt på Stortinget i 22 år.