Regjeringens sivile krisesentral åpnet

Et topp moderne senter i hjertet av Justisdepartementet er regjeringens nye verktøy for å håndtere nasjonale kriser i framtiden.