• Ambulansesjåfør Erik Schjenken har fått medhold i Borgarting lagmannsrett i at hans sykdom, posttraumatisk stressyndrom, er en arbeidsskade.

Ambulansesjåfør får yrkesskadeerstatning

Ambulansesjåfør Erik Schjenken har fått medhold i Borgarting lagmannsrett i at hans sykdom, posttraumatisk stressyndrom, er en arbeidsskade.