Fem NATO-land vil ha atomnedrustning

Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg og Norge ber i et felles brev til NATOs generalsekretær om at forsvarsalliansen støtter arbeidet for en atomvåpenfri verden.