Etterretningstjenesten mener terrorfaren øker

Terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet ventes å øke i 2015, slår Etterretningstjenesten fast.