Strøm-Erichsen ber om etterforskning av E-bataljonen

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ber generaladvokaten om å etterforske saken om at Etterretningsbataljonen har kartlagt journalister.