• De hardest fysisk skadde er tilkjent maksimalt 350.000 kroner i erstatning. Fredrik Refvem

- For lave erstatningsbeløp etter 22. juli

Ofrene etter 22. juli er tilkjent flere hundre tusen kroner mindre i erstatning av Kontoret for voldsoffererstatning enn det bistandsadvokatene krevde.