• Kortere skjenketider gir klart mindre vold, viser en ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Lars Idar Waage

Mindre vold med kortere skjenketid

Kortere skjenketider gir klart mindre vold, viser en ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).