Fiskeriministeren skjerper kampen mot fiskejuks

Fiskeriminister Otto Gregussen varsler nye tiltak for å komme jukset i fiskerinæringen til livs. Bevilgninger til strakstiltak foreslås i revidert nasjonalbudsjett.